Znovuzrození

Složit velkou přísahu Bohů!

Přikývneš hlavou s otřepaným vousem

nebejt tebe, tak sedím na hromadě hnojů.

Probuď mozek, který jsi usmrtil za jiskřících mračen!

Já jsem nesmrtelný muž oddávající se rozkoši!

všechny sliby jsem již splnil do radosti i bolesti.

Hněvu jsem pln tak jako narvaná krosna turisty,

klečím před tebou, zpěv svůj jsem dostal

od nebeských Bohů.

Zdráv buď, nebeský Bože, dohlížej nad chvějící se zemí.

Složit velkou přísahu Bohů!

Přikývneš hlavou s otřepaným knírem

nebejt tebe, tak stojím v prostoru hrachů.

Probuď srdce, které jsi usmrtil svým vladařením!

Otvírám flašku piva pro lupiče těla.

Líbezné květy, vzácné pestíky ustrašenosti!

Nadarmo mnoho býků oralo na olympských polích!

Zlaté pruty z temné hlubiny zemské,

propouštím z nesmrtelných srdcí všechny ženské.

Složit velkou přísahu Bohů!

Kopneš nohou s botou žraločí

nebejt tebe, tak ležím uprostřed svých výkalů.

Probuď mozek, který jsi usmrtil před smečkou lidí!

(c) Dino, 24.8.1990

 


Zpět