Vymykání


Vymykám se z děsu,
který celý týden nesu.

Zamykám se před strachem,
každou hodinu tě někdo může píchnout bodákem.

Lezu na stromy,
nepříjemných lidí jsou miliony.

Nechám si narůst křídla,
ale nejsou narkotika.

Topím se v chlastu,
vidím před sebou dvojitou masku.

Točím se dokola,
všude jsou samá krematoria.

Chodím ve větru,
nemá ke mně nikdo žádnou důvěru.

Ležím v trávě,
sním o jedné dámě.

Klečím v lese,
tíha mě nese.

Mozek má závity,
touha zas dutiny.

Šílenost, děs a strach hoď za sebe
a bojuj proti špatnostem,
mluv sám za sebe.

Zpět